Flesz Rady Powiatu w Pile

Opis programu

Przedstawienie najważniejszych tematów omawianych podczas sesji Rady Powiatu w Pile.