Flesz Rady Powiatu Wałeckiego

Opis programu

Reportaże przedstawiające działalność władz powiatu wałeckiego. W programie również najciekawsze i najważniejsze wypowiedzi starosty wałeckiego oraz przedstawicieli zarządu powiatu.