Forum Rady Miasta Wałcz

Forum Rady Miasta Wałcza 19.12.2023

Opis programu

Debata z udziałem władz miasta Wałcza i radnych poświęcona sesji Rady Miasta Wałcza. Rozmowa dotyczy najważniejszych spraw podejmowanych podczas sesji, mających wpływ na życie mieszkańców.