Forum Rady Miejskiej w Złotowie

Opis programu

Debata z udziałem władz miasta Złotowa i radnych poświęcona sesji Rady Miasta Złotowa. Rozmowa dotyczy najważniejszych spraw podejmowanych podczas sesji, mających wpływ na życie mieszkańców.