Forum Rady Powiatu Wałeckiego

Forum Rady Powiatu Wałeckiego 12.09.2017

Opis odcinka

Jolanta Wegner, Bogdan Białas oraz Marek Pawłowski podsumują ostatnią sesję Rady Powiatu Wałeckiego, podczas której podjęto m.in. uchwałę o pomocy dla gmin, które ucierpiały podczas letniej nawałnicy oraz przyjęto sprawozdanie z działalności powiatowej biblioteki publicznej. 

Opis programu

Debata z udziałem władz powiatu wałeckiego i radnych poświęcona sesji Rady Powiatu Wałeckiego. Rozmowa dotyczy najważniejszych spraw podejmowanych podczas sesji, mających wpływ na życie mieszkańców.