Powstanie Wielkopolskie. Czarnków odzyskany

Opis programu

Historia dwóch kuzynów, których zaangażowanie i walka włączyły Czarnków w granice tworzącej się II Rzeczpospolitej. Opowiada o ludziach, którzy podjęli walkę o wolną Polskę, aby po ponad 120 latach niewoli ich miasto znalazło się w granicach odradzającego się państwa polskiego. Wątki fabularyzowanego dokumentu opartego o historię działań ppłk. Zdzisława Ostrowskiego i jego kuzyna Włodzimierza Raczyńskiego zostały również wzbogacone o materiały i archiwalia powstańcze. Zwycięskie Powstanie Wielkopolskie przywróciło Wielkopolskę Polsce, a w dolinie Noteci została przeprowadzona granica polsko-niemiecka. Sam Czarnków dzięki heroicznej walce powstańczej finalnie znalazł się w granicach II Rzeczpospolitej.