Przyroda pilskich lasów

Przyroda pilskich lasów 04.04.2019

Opis odcinka

Ponad połowę obszaru miasta Piły stanowią tereny zielone. W granicach Piły znajdują się dwa rezerwaty przyrody, obszar chronionego krajobrazu, obszar ochrony siedlisk Natura 2000. Najbardziej znanym mieszkańcom Piły rezerwatem jest Kuźnik.

Opis programu

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Pile to niemal 350 tysięcy hektarów lasów. To piękne rezerwaty przyrody, wspaniałe parki krajobrazowe czy obszary chronienie Natura 2000.