Salon Gospodarczy

Salon Gospodarczy - Śmieci niezgody, czyli o co z tym wszystkim chodzi? 23.01.2020

Opis odcinka

Temat odbioru śmieci i cen za ich wywóz w ostatnim czasie wywołuje sporo kontrowersji i gorącą dyskusję. Prawo w dużym uproszczeniu nakłada na obywateli obowiązek gromadzenia i segregowania śmieci, a na gminy odbiór, składowanie, odzysk i unieszkodliwianie. Nie trudno zatem, aby gospodarka odpadami była przedmiotem gorących dyskusji i sporów. Począwszy od zmian systemowych, skończywszy na cenach za wywóz śmieci dla mieszkańców.
Dlatego podczas Salonu Gospodarczego postaramy się w gronie ekspertów, samorządowców i polityków odpowiedzieć między innymi na pytanie, czy obecnie obowiązujące w Polsce przepisy dotyczące gospodarki są odpowiednie? Czy ceny za wywóz są za wysokie, za niskie czy adekwatne? Jak również, w jaki sposób następuje ich wyliczenie.

Opis programu

Debaty z udziałem ekspertów i ważnych postaci życia publicznego w naszym regionie, w których poruszane są najważniejsze i najbardziej znaczące problemy gospodarcze, społeczne, ekonomiczne i polityczne. Dodatkowym smaczkiem jest emisja tego programu „na żywo”.