W Wielkopolsce zaczęła się Polska. Rok 1000

Opis programu

Film opowiada o genezie i kulisach zjazdu gnieźnieńskiego, czyli przybycia cesarza Ottona III z pielgrzymką do grobu św. Wojciecha i uznania księcia polskiego Bolesława Chrobrego jako równego sobie. Wydarzenie, które na stałe wprowadziło Polskę do kultury cywilizacji zachodniej i które spowodowało, że Gniezno stało się „stolicą” ówczesnej Europy. Film ukazujący jednego z najpotężniejszych władców ówczesnej Europy – Bolesława Chrobrego. Jego dylematy związane ze sprawowaniem władzy, zawieraniem sojuszy, wojną i zapewnieniem dobrobytu poddanym.