W Wielkopolsce zaczęła się Polska. Rok 1000

W Wielkopolsce zaczęła się Polska. Rok 1000

Opis odcinka

Mroczne i pełne tajemnic czasy wczesnopiastowskie. Film przenosi widza w czasy Popiela, według legendy obalonego przez przedstawiciela państwa Polan i zjedzonego przez myszy.  Przedstawia kolejnych władców takich jak legendarnego Piasta zwanego Kołodziejem, Siemowita, Lestka, Siemomysła czyli ojca Mieszka I.  Aż finalnie prezentuje samego Mieszka I, który przyjął chrzest, co  uważane jest za początek państwa polskiego. Film edukacyjny ukazujący historię taką jaka była w oparciu o kronikarskie źródła historyczne. Władcy bez tajemnic, ze swoimi wadami i zaletami. Czasy, w których działy się rzeczy piękne i straszne.

Opis programu

Film opowiada o genezie i kulisach zjazdu gnieźnieńskiego, czyli przybycia cesarza Ottona III z pielgrzymką do grobu św. Wojciecha i uznania księcia polskiego Bolesława Chrobrego jako równego sobie. Wydarzenie, które na stałe wprowadziło Polskę do kultury cywilizacji zachodniej i które spowodowało, że Gniezno stało się „stolicą” ówczesnej Europy. Film ukazujący jednego z najpotężniejszych władców ówczesnej Europy – Bolesława Chrobrego. Jego dylematy związane ze sprawowaniem władzy, zawieraniem sojuszy, wojną i zapewnieniem dobrobytu poddanym.