Weź głęboki oddech

Weź głęboki oddech

Opis odcinka

Zadaniem programu jest pokazanie korzyści jakie niesie ograniczenie niskiej emisji w strefach i aglomeracjach, dla których opracowano programy ochrony powietrza. Obejmują one tereny zwartej zabudowy, obiekty zabytkowe i tereny chronione.

Galeria