Za czy przeciw - Za czy przeciw 07.02.2018 Dawid Januchowski i Patryk Semrau

Opis odcinka

Czy Internet to dobrodziejstwo ludzkości? Jakie korzyści a jakie zagrożenia ze sobą niesie? Jakie środki ochrony trzeba zastosować aby chronić się przed niebezpieczeństwem płynącym z Internetu? Na te pytania starali się odpowiedzieć specjaliści z branży Dawid Januchowski i Patryk Semrau

Opis programu

Audycja mająca formę dyskusji pomiędzy dwiema stronami sporu. Tematyka odnosi się do polityki, samorządności, regionalnych problemów społecznych, gospodarczych czy światopoglądowych. Każdemu odcinkowi towarzyszy podstawowe pytanie. Finalnie dowiemy się, który z zaproszonych gości jest za, a który przeciw.