Zielona Krajenka

Opis programu

Program ekologiczny poruzający tematykę ochrony powietrza, wody, bioróżnorodności oraz gospodarki odpadami w gminie Krajenka.