Polityka prywatności

Drogi Widzu,
chcemy poinformować Cię o wszystkich przepisach wchodzących w życie 25 maja 2018 roku wynikających z RODO w taki sposób, żebyś w pełni świadomie i komfortowo mógł korzystać z naszej strony. Jednocześnie prosimy Cię o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych typu cookies. Klikając przycisk “Wejdź na stronę” zgadzasz się na wszystkie zawarte poniżej postanowienia.

Na podstawie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych (dalej: Rozporządzenie) przekazujemy poniższe informacje i zasady związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez TV ASTA:

Jeśli korzystasz z naszego serwisu przetwarzane są dane osobowe, takie jak np. adres IP Twojego urządzenia, numer telefonu w przypadku zakupienia dostępu do serwisu poprzez SMS, dane pozyskiwane na podstawie plików cookies lub podobnych mechanizmów zapisywania informacji w urządzeniach użytkowników, o ile pozwalają one na Twoją identyfikację.

Administratorem Twoich danych osobowych jest TV ASTA sp. z o.o. (dalej TV ASTA) z siedzibą w Pile przy ul. Drygasa 29.

TV ASTA przetwarza Twoje dane osobowe w celu umożliwienia korzystania z serwisu prowadzonego przez TV ASTA, dopasowania wyświetlanej treści i reklamy do Twoich zainteresowań, prowadzenia pomiarów jakości skuteczności, ulepszania treści oraz usługi, informowania Ciebie o treściach i usługach TV ASTA, udostępniania w serwisie przestrzeni reklamowej, prowadzenia działań marketingu bezpośredniego, zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzania informacji, zarządzania systemem teleinformatycznym oraz ochrony lub dochodzenia roszczeń.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest prawnie usprawiedliwiony interes TV ASTA (art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządza). Obejmuje on ulepszanie usług, zapewnienie ich najlepszej jakości oraz informowania o nich użytkowników. W niektórych przypadkach podstawą przetwarzania danych osobowych może być zgoda, o czym zostaniesz wcześniej zawiadomiony. Możesz żądać od TV ASTA dostępu do danych osobowych, masz prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Potwierdzając zapoznanie się z niniejszą informacją, poprzez kliknięcie “Wejdź na stronę” jednocześnie zgadzasz się na to, aby Twoje dane osobowe były przetwarzane w sposób tu opisany.

Masz prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że Twoje dane osobowe przetwarzane są przez TV ASTA niezgodnie z Rozporządzeniem.

Zasadniczo TV ASTA nie udostępnia Twoich danych osobowych podmiotom trzecim, za wyjątkiem sytuacji, w której TV ASTA ma ku temu podstawę prawną, w tym na żądanie podmiotów uprawnionych lub kiedy jest to niezbędne do wykonania usług oferowanych przez TV ASTA np. przedsiębiorcom zapewniającym hosting naszego serwisu lub obsługującym usługę wykupu dostępu poprzez SMS.

TV ASTA przechowuje Twoje dane osobowe przez czas jaki jest niezbędny do zrealizowania celów, dla których dane zostały zebrane oraz pod warunkiem zachowania jednej z opisanych powyżej podstaw prawnych lub, gdy pojawiła się nowa podstawa, np. przepis prawa lub konieczność realizacji roszczeń w postępowaniu sądowym.

Jeśli masz jakiekolwiek pytania lub wątpliwości związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez TV ASTA lub chciałbyś zgłosić problem związany z przetwarzaniem danych osobowych, możesz skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem email: iod@asta-net.pl.