Przyroda pilskich lasów - Przyroda pilskich lasów 07.02.2019

Opis odcinka

Współczesna roślinność Polski została ukształtowana około dwunastu tysięcy lat temu, po zlodowaceniu bałtyckim. Późniejsze zmiany klimaty, a także działalność człowieka, determinowały przeobrażenia szaty roślinnej. Zmiany w środowisku budowane przez czynniki klimatyczne i antropogeniczne powodują zanikanie jednych i pojawianie się innych gatunków w rodzimej florze. W Polsce obecnie występuje blisko dwadzieścia tysięcy gatunków roślin i grzybów. W pilskich lasach możemy spotkać ich ponad tysiąc. <br><div><br></div><br>

Opis odcinka

Współczesna roślinność Polski została ukształtowana około dwunastu tysięcy lat temu, po zlodowaceniu bałtyckim. Późniejsze zmiany klimaty, a także działalność człowieka, determinowały przeobrażenia szaty roślinnej. Zmiany w środowisku budowane przez czynniki klimatyczne i antropogeniczne powodują zanikanie jednych i pojawianie się innych gatunków w rodzimej florze. W Polsce obecnie występuje blisko dwadzieścia tysięcy gatunków roślin i grzybów. W pilskich lasach możemy spotkać ich ponad tysiąc.

Opis programu

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Pile to niemal 350 tysięcy hektarów lasów. To piękne rezerwaty przyrody, wspaniałe parki krajobrazowe czy obszary chronienie Natura 2000.