Przyroda pilskich lasów - Przyroda pilskich lasów 02.05.2019

Opis odcinka

Poligon w Okonku i baza rakietowa w Brzeźnicy Kolonii to tereny zajmowane wcześniej przez wojsko. Mimo tego, że były one eksploatowane w sposób nieprzyjazny przyrodzie, stały się obszarem bardzo cennym krajobrazowo i biologicznie.

Opis odcinka

Poligon w Okonku i baza rakietowa w Brzeźnicy Kolonii to tereny zajmowane wcześniej przez wojsko. Mimo tego, że były one eksploatowane w sposób nieprzyjazny przyrodzie, stały się obszarem bardzo cennym krajobrazowo i biologicznie.

Opis programu

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Pile to niemal 350 tysięcy hektarów lasów. To piękne rezerwaty przyrody, wspaniałe parki krajobrazowe czy obszary chronienie Natura 2000.