Przyroda pilskich lasów - Przyroda pilskich lasów 01.08.2019

Opis odcinka

Niemal 90% obszaru specjalnej ochrony Natura 2000 Puszcza nad Gwdą znajduje się na terenie RDLP. Jest to jedna z ważniejszych w Polsce ostoi wielu gatunków ptaków. W tym odcinku powiemy o najcenniejszych przyrodniczo fragmentach Puszczy nad Gwdą.

Opis odcinka

Niemal 90% obszaru specjalnej ochrony Natura 2000 Puszcza nad Gwdą znajduje się na terenie RDLP. Jest to jedna z ważniejszych w Polsce ostoi wielu gatunków ptaków. W tym odcinku powiemy o najcenniejszych przyrodniczo fragmentach Puszczy nad Gwdą.

Opis programu

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Pile to niemal 350 tysięcy hektarów lasów. To piękne rezerwaty przyrody, wspaniałe parki krajobrazowe czy obszary chronienie Natura 2000.